Adaptation to Your Needs

Cloud-Rooms offers a comprehensive amount of settings to optimally adapt to the requirements of your business. In this way you can continue to use your processes - Cloud-Rooms adapts to your business and not the other way around!

Integrated comments

Can be terminated any time

Cloud-Rooms can be terminated any time and there is no notice period.

Индивидуална системна конфигурация

Можете да променяте настройките сами и не Ви е нужна помощ от техническо лице. Не Ви е нужен компютърен специалист и не се изисква да имате някакви специални компютърни познания. Системата предлага контекстно-зависима помощ.

Всеки хотел е различен. Cloud-Rooms предлага безброй възможни настройки за индивидуална конфигурация на данъчните ставки, на бланката, в която се помества фактурата или на шаблона за електронни съобщения.