Управление на прането

Управлението на прането Ви позволява да проследите прането, което отива към външни подизпълнители.

Stock Management

In addition to the laundry management there it is also possible to manage a minibar with Cloud-Rooms. You can also manage articles in stock and much more.

Организация на резервациите по компания

Допълнително можете да дефинирате компания (или всякакъв тип организация) към всеки клиент. Клиентите могат да се групират по компании или организации за улеснение при издаване на фактури, за по-добра статистика или за предоставяне на преференциални условия и цени.

Клиенти

Всички данни за Вашите клиенти се съхраняват в Cloud-Rooms и са лесно достъпни. Можете да дадете специални цени за даден клиент и да добавите коментари. Лесно можете да проследите историята на Вашите клиенти – данни за всички предишни посещения и статистики.

Управление на артикулите

В допълнение към управлението на прането имате възможност да управлявате и артикулите в минибара.

Room Categories

Room categories can be defined freely. Abbreviations can be chosen as needed and the rooms can be put in any order in the booking plan. Rooms can be grouped and neighboring rooms can be defined.

Дневна информация

Дневната информация съхранява важна информация за всички служители, която е видна и в чата.