The flexible, mobile and efficient hotelsoftware for hotels, pensions and private rooms

Property management with smartphone, tablet or PC for an unbeatable low price. With all functions that are needed for a successful rental business, from booking-plan to accounting.

Какво може Cloud-Rooms

Cloud-Rooms управлява отдавани под наем единици като стаи на пансион или хотел, както и ваканционни апартаменти, семинарни зали, лодки и т.н. Достъпът е възможен от всяко място с интернет-връзка и от всички устройства - мобилен телефон, настолен компютър, таблет и т.н. Системата предлага контекстно-зависима помощ.

План на стаите

Cloud-Rooms Ви предлага резервационен план с цветна схема, която Ви позволява веднага да разпознаете дали даден елемент от плана е предварителна резервация или потвърдена резервация, дали гостът се е регистрирал или отписал. В резервационния план също така можете да видите от пръв поглед какъв е статуса на дадена фактура като например дали същата ще бъде предадена на клиента при отписването му или ще бъде изпратена по електронна поща, дали вече е платена или фактурата липсва. Системата допълнително дава възможност за проверка на дадена резервация от второ лице и по този начин се минимизират грешките, допускани от служителите.

Чекиране и заетост

Списък с всички клиенти, които ще пристигнат, освобождават или остават. Списъкът включва и статус на фактурите и още много допълнителна информация, която ще Ви помогне лесно да управлявате Вашия хотел.

Управление на цените

В допълнение, освен определените стандартни цени за всяка категория стая, можете да дадете и специални цени и отстъпки за компании или отделни клиенти. Системата Ви позволява да дефинирате и различни цени за всеки ден от престоя.