Channel management

Вътрешен канален мениджър

  • Viele Buchungsplattformen können auch direkt an Zimmersoftware angebunden werden

Външени каналени мениджри