Защита срещу неизправности и надеждност

Сривала ли Ви се е някога компютърната система? Ако сте инсталирали резервационната си система на компютъра, може да минат часове докато се намерят резервни части и компютъра Ви отново работи - а това се случва винаги в най-неподходящото време. Cloud-Rooms се поддържа от два независими един от друг сървъра в Германия (Кьолн) и Австрия (Линц). Сървърите ни се обслужват от специлисти 24 часа в денонощието и в случай на проблем при един от тях, другият автоматично поема обслужването на системата ни. Cloud-Rooms Ви застрахова не само в случай на срив на софтуера, но и срещу всякакви други повреди - срив на интернет-връзката, природни катастрофи наводнения и др.

Интернет-връзка

За да можете да ползвате Cloud-Rooms Ви е нужна интернет-връзка. В днешни дни интернет има почти навсякъде. Cloud-Rooms може да се ползва както от мобилния телефон, така и от таблета, които трябва да са свързани с интернет. При наличието на различни мобилни и интернет-оператори улеснява достъпа до системата ни.

Сигурност на данните

С Cloud-Rooms винаги имате достъп до Вашите данни. ПО всяко време можете да свалите копие на данните си в csv формат. Всички данни се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Security

Of course all communication to Cloud-Rooms is encrypted, so that your data is secure. Unlike depicted in some Hollywood-movies, "hacking" today means usually to guess or reveal a password, which cannot be fully prevented. However Cloud-Rooms comes with a login-log, which shows who, when and with what IP-address and internetprovider somebody has looged in. In this way you can detect and prevent unauthorized access.