Užite si možnosť spravovať svoj hotel kdekoľvek a kedykoľvek

Cloud-Rooms is available via web-browser, which means almost everywhere today. You can use idle time for work and can reduce the time spent in the reception significantly. You are able to enter reservations or give instructions on road or abroad. Your employees also profit by being able to check the duty roster anytime. A large amount of work that otherwise has to be done at the reception desk can be done at home as well.

Interná komunikácia a informácie

Komunikácia a informácie sú podstatnými faktormi úspechu v každej organizácii, v ktorej musia spolupracovať viacerí ľudia. E-mail nestačí. Keď som mimo mesta, stále musím vedieť, čo sa deje a čo je potrebné! Pomocou "rozhovoru pre spolupracovníkov" môže každý zamestnanec posielať všetky ostatné správy (alebo iba jednu ďalšiu), ktoré vytvárajú záznam o tom, čo sa stalo. Ďalšie funkcie, ako napríklad zoznam problémov alebo denné informácie, umožňujú efektívnu a rýchlu internú komunikáciu.