štatistika

Cloud-Rooms ponúka veľa štatistických údajov: štatistiky využitia cien, štatistiky čistenia, štatistiky o dovolenke a oveľa viac.

štatistiky využitia

Štatistiky využitia ukazujú percentuálnu obsadenosť, počet obsadených izieb za deň a obrat. K dispozícii sú týždennej, mesačnej a ročnej báze. Ročná štatistika tiež poskytuje rozpis pracovnej záťaže podľa dňa v týždni.

Dovolenka

Dovolenky všetkých zamestnancov, ktorí boli zapísaní do zoznamu sú jasne zobrazené. Túto štatistiku často vyžaduje aj daňový poradca alebo mzdové učtáreň.

Štatistiky upratovania

Tu máte prehľad koľko času potrebujú v priemerne vaši zamestatnanci na upratanie izby, koľko miestností upratali, prestávky medzi upratovaním izieb a mnoho ďalšieho.

Štatistiky - štatistika cestovného ruchu

Systém má niektoré štatistiky, ako je využitie, upratovanie atď. Štatistické údaje požadované zákonom v Rakúsku sú automaticky generované systémom RoomSoftware.