Prispôsobenie na vaše potreby

Cloudrooms ponúka veľké množstvo možností nastavenia, aby sa prispôsobili vašim potrebám. Týmto spôsobom môžete aj naďalej používať svoje obvyklé procesy - Cloudrooms sa prispôsobí vášmu potrebám a nie naopak!

Integrované komentáre

Cloudrooms vám všade ponúka môžnosť vloženia dodtočných komentárov na zlepšenie komunikácie. V pláne upratovania môžete zadať poznámku pre konkrétnu miestnosť, ktorá sa potom zobrazí upratovaciemu personálu. Pre účtovanie môžete zadať značky, ktoré sa potom zobrazia priamo v rezervačnom pláne. V zozname môžete pre každý deň zadať ďalší komentár, ktorý sa v daný deň zobrazí v rozhovore.

Prostredníctvom týchto políčok pre komentáre nie ste viazaní na danú schému, ale môžete zohľadniť špecifické okolnosti, požiadavky zákazníkov alebo nepredvídané situácie

kedykoľvek ukončiteľné

Službu Cloudrooms môžete kedykoľvek zrušiť. Nie je tam žiadny záväzok a žiadna výpovedná lehota.

Individuálna konfigurácia systému

Môžete zmeniť všetky nastavenia sami a nepotrebujete pomoc od žiadneho technika. Nepotrebujete žiadneho technika ani špeciálne IT zručnosti. Systém ponúka kontextovú pomoc.

Každý hotel, každý penzión je iný a každé miesto je iné. Cloud-Rooms ponúka nespočetné nastavenie na správne nakonfigurovanie vašich daní, prispôsobenie záhlavia faktúr a tiež e-mailových šablón.