Rezervácia cez domovskú stránku

Cloudrooms obsahuje vo všetkých balíkoch webovú rezervovaciu platformu (IBE - Internet Booking Engine), prostredníctvom ktorej si hostia môžu rezervovať izbu priamo na vašej domovskej stránke. Takáte rezervácie sú bez provízií a čím pre vás nevznikajú dodatočné náklady.